» »

Як визначити приріст продукціїПриріст продукції на підприємстві являє собою збільшення такого економічного показника, як кількості товарів, що випускаються по відношенню до їх базового значення і вихідної величини.

Як визначити приріст продукції

Визначте приріст продукції у фірмі за рахунок збільшення показника продуктивності праці. При цьому на зміну величини обсягу виробництва робить одночасне і безпосередній вплив ряд основних чинників, які поділяються на екстенсивні (кількісні) і інтенсивні, тобто якісні фактори росту, які характеризують ступінь застосування кількісних факторів.

Порахуйте суму екстенсивних факторів. Для цього складіть наступні показники: чисельність працюючих, вартість основних фондів, вартість матеріальних ресурсів і капітальні витрати.

Розрахуйте суму інтенсивних факторів. Для цього складіть необхідні наявні показники: продуктивність праці, фондовіддачу, матеріаломісткість і капіталомісткість.

Порахуйте показник приросту продукції. Наприклад, є такі дані: обсяг продукції за 2010 рік дорівнює 100 тисяч рублів, а за 2011 - 150 тисяч рублів. У цьому випадку необхідно порахувати загальну зміну обсягів продукції: 150-100 = 50.

Знайдіть зміна, приріст чисельності співробітників. Для цього також відніміть з показника кількості робітників за цей рік наявні дані за попередній.

Визначте розмір приросту продукції у фірмі за рахунок зміни значення продуктивності праці. Для цього розрахуйте середню вироблення продукції на одного працівника (продуктивність праці) і помножте на чисельність працівників.

Порахуйте розмір зростання обсягу продукції при зміні чисельності працівників. У цьому випадку потрібно приріст чисельності співробітників помножити на середню вироблення продукції на одного працівника (продуктивність праці). При цьому домагатися зростання обсягів продукції шляхом збільшення лише кількісних факторів постійно просто неможливо, тому необхідно йти шляхом найкращого використання всіх тих ресурсів, які є на даному підприємстві, тобто за допомогою інтенсифікації виробництва.

Автор: Максим Привалов
Рекомендуємо почитати:
Коментарі: