» »

Як організувати податковий облікПодатковий облік увазі під собою схему узагальнення інформації, яка дозволяє визначити податкову базу на підставі даних первинної документації, згрупованої згідно з порядком, передбаченим цим Податковим Кодексом.

Як організувати податковий облік

Побудуйте податковий облік на підставі бухгалтерського обліку. Для цих цілей насамперед необхідно чітко визначити відповідності однакових правил податкового та бухгалтерського обліків, а також проаналізувати, в чому ж вони розрізняються.

Максимально сблізьте облікові політики (податкову і бухгалтерську): встановіть однакові методи амортизації суми основних засобів і величини нематеріальних активів, визначення собівартості продукції при її виробництві, списання матеріальних, виробничих запасів в діяльності виробництва, оцінки незавершеного процесу виробництва і значення готового товару на складі. У такому випадку багато операцій, які відображаються в бухгалтерському обліку, зможуть без зміни відображатися в розрахунках податку на прибуток.

Зверніть увагу на те, що зближувати податковий з бухгалтерським обліки не завжди вигідно. Наприклад, якщо організація вибирає єдиний спосіб нарахування амортизаційної суми - лінійний, то значення зносу в порівнянні з усіма іншими методами буде зменшуватися, а величина суми податку на майно збільшиться.

Використовуйте оборотну відомість, картку рахунки та інші наявні бухгалтерські документи в якості відповідних регістрів в податковому обліку. Якщо ж у подібних регістрах бухгалтерського обліку міститиметься недостатня кількість інформації для визначення самої податкової бази, тоді внесіть в них додаткові реквізити.

Можете організувати окремий (або конкретний) податковий облік. Для цього необхідно побудувати незалежну структуру податкового обліку, яка ніяк не буде пов'язана з бухгалтерським. У такому випадку вам доведеться розробити окремі регістри податкового обліку, відповідні для кожної зробленої господарської операції. У свою чергу, одну операцію слід одночасно зафіксувати не тільки в регістрі бухгалтерського, але і в регістрі податкового обліку.

Автор: Максим Привалов
Рекомендуємо почитати:
Коментарі: