» »

Як розрахувати середньорічні темпи зростанняТемп зростання бізнесу. Величина темпу росту використовується при динамічному аналізі швидкості та інтенсивності розвитку якого процесу або явища. Для його розрахунку використовуються кількісні значення, отримані через певні проміжки часу. Темпи зростання поділяються на базисні і ланцюгові. Базисні темпи зростання розраховуються від певного значення, прийнятого за базу, ланцюгові - від значення в попередній період.

Як розрахувати середньорічні темпи зростання

Темпи зростання виражаються у відсотках. Якщо ми будемо розраховувати середньорічний темп зростання, розглянутий аналізований період складе з 1 січня по 31 грудня. Він збігається не тільки з календарним, а й із зазвичай враховуються в статистиці фінансовим роком. Найзручніше взяти значення базового показника, для якого будуть визначатися темпи зростання за 100%. Його значення в абсолютних показниках має бути відомо на 1 січня.

Визначте абсолютні значення показників на кінець кожного місяця року (АПi). Розрахуйте абсолютні значення приросту показників (Пi) як різницю двох порівнюваних рівнів, одним з яких буде базисне значення показників на 1 січня (По), другий - значення показників на кінець кожного місяця (Пi):
АПi = За - Пi,
таких абсолютних значень щомісячного приросту у вас повинно вийти дванадцять, за числом місяців.

Складіть все абсолютні значення приросту за кожен місяць і отриману суму розділіть на дванадцять - кількість місяців у році. Ви отримаєте середньорічне значення приросту показників в абсолютних одиницях (П):
П = (АП1 + АП2 + АП3 + ... + АП11 + АП12) / 12.

Визначте середньорічний базисний коефіцієнт зростання Кб:
Кб = П / По, де
За - значення показника базового періоду.

Виразіть середньорічний базисний коефіцієнт зростання у відсотках і ви отримаєте значення середньорічного темпу зростання (ТРсг):
ТРсг = Кб * 100%.

Використовуючи показники середньорічних темпів зростання за кілька років, ви можете простежити інтенсивність їх зміни за аналізований довгостроковий період і використовувати отримані значення для аналізу і прогнозу розвитку ситуації в економіці, промисловості, фінансовій сфері.

Автор: Максим Привалов
Рекомендуємо почитати:
Коментарі: