» »

Що таке фактори виробництваФакторами виробництва називаються ресурси, які витрачаються при виробництві товару. Серед них розрізняють матеріальні (майнові) і людські ресурси.

Що таке фактори виробництва
У числі майнових факторів виробництва розрізняють сировину і капітал, людських - працю і підприємницьку здатність. Всі ці фактори взаємозамінні, що обумовлено обмеженістю ресурсів. Вони можуть використовуватися в різних поєднаннях і пропорціях.

Всі фактори виробництва (економічні ресурси) приносять прибуток своїм власникам у вигляді ренти (від землі), відсотків (від капіталу), зарплати (від праці) і прибутку (від підприємництва).

Природні ресурси

У число природних ресурсів включають землю, корисні копалини та водні ресурси. Це все те, що природа надала в користування людини. Природні ресурси - це вихідна сировина у виробництві.

Природний фактор відображає вплив природи на процес виробництва та використання у ньому природних джерел енергії та сировини. Незважаючи на важливе значення даного чинника, він є пасивним елементом виробництва.

Інвестиційні ресурси

Інвестиційні ресурси також називаються капіталом. У їх числі будівлі, споруди та обладнання. Інвестиційні ресурси - це не тільки фактори виробництва, але і його джерела. Якщо активи (фінансові ресурси) направляються в сферу виробництва, то вони також називаються капіталовкладеннями.

Капітал може бути представлений в різних формах. Наприклад, у вигляді основних засобів, які можуть приєднувати оборотний капітал (оборотні кошти). Що хитається фінансового капіталу (цінних паперів), то він не відноситься до факторів виробництва, тому не входить в реальний сектор економіки.

Трудові ресурси

Трудові ресурси - окрема категорія виробничих факторів, які включають в себе фізичні та розумові здібності людей. Трудовий фактор у виробничому процесі представлений працею зайнятих у ньому працівників. При об'єднанні праці з іншими ресурсами ініціюється виробничий процес.

Важливість трудових ресурсів у виробничому процесі обумовлена ​​тим, що від них залежить його хід і кінцевий результат. На ефективності виробництва трудової фактор позначається не тільки в кількості робочої сили, а й про якість та ефективності праці. Саме тому, крім трудового фактора, в аналізі застосовують такий критерій як продуктивність.

Підприємницький талант

Підприємницькі здібності - це фактор, який пов'язує всі ресурси виробництва. Це вміння грамотно організувати виробничий процес, приймати оптимальні управлінські рішення, а також впроваджувати інновації у виробництво та здійснювати модернізацію.

Автор: Максим Привалов
Рекомендуємо почитати:
Коментарі: